κεντρική υπηρεσία | αρχική σελίδα | επικαιρότητα | χάρτης πλοήγησης | συχνές ερωτήσεις | χρήσιμες διευθύνσεις | επικοινωνία


ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΜΥΛΟΙ

A.B.E.: 459

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.21.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής:1960-1980

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (ΑΤΑΞ).

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

A.B.E.: 303

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.16.01

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1956-1973

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 33 χειρόγραφα βιβλία σχετικά με την κίνηση της κλινικής κατά τα έτη 1957-1973 και 2 φάκελοι με ατομικές καρτέλες προσωπικού. 2 φάκελοι με ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις κλπ, ετών 1956-1970. 2 φάκελοι με τιμολόγια αγορών της κλινικής, έτους 1975. 1 φάκελος με έγγραφα του λογιστηρίου της κλινικής, έτους 1972. Φάκελος «Μισθοδοτικές Καταστάσεις» (μηνιαίες) του έτους 1967. 2 φάκελοι με αλληλογραφία της κλινικής με τα Ταμεία του Δημοσίου, έτους 1973 (ΑΤΑΞ)

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.B.E.: 259

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.19.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1947-1949

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένας φάκελος με 12 έγγραφα εισερχόμενα-εξερχόμενα, ετών 1947-48 και 75 έγγραφα του έτους 1949 σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (αιτήσεις, βεβαιώσεις, υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά κυρίως με διεκδικήσεις τηλεφώνων). Επίσης 12 έγγραφα εισερχόμενα, έτους 1948, συνδρομητών Δράμας (3), Κομοτηνής (1) και Αλεξανδρουπόλεως (8), σχετικά με καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου (ΤΑΞ)

 

ΑΣΣΕΟ Ι. - ΧΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.

Α.B.E.: 284

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.12.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής:1925-1944

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 11 φάκελοι και ένα κατάστιχο (ΑΤΑΞ)

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «LA NATIONALE»

Α.B.E.: 284

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.11.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1911-1937

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 7 φάκελοι που περιέχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, λογιστικούς πίνακες, αποδείξεις, εγκυκλίους, αλληλογραφία (ΤΑΞ)

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «LA NATIONALE»

Α.B.E.: 303

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.11.02   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1911-1939

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 3 φάκελοι περιέχοντες 51 propositions που αφορούν Ισραηλίτες. 84 versements et quittances,100 προπολεμικά έγγραφα και επιστολές και 101 ποικίλα έγγραφα της εταιρείας «La Nationale»

 

ΒΟΖΑΝΗ Γ. ΕΜ., ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

A.B.E.: 155

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.7.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαφημιστική αφίσα

 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.B.E.: 303

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.13.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1942

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 14 εκθέσεις εφοριακού ελέγχου σε ισάριθμες επιχειρήσεις Εβραίων επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, έτους 1942.

 

ΕSSO PAPPAS

A.B.E.: 381

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.20.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1963-1979

Είδος Εισαγωγής: ΔΩΡΕΑ

Φορέας Παράδοσης: ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 30 φάκελοι με έγγραφα εισερχόμενα και εξερχόμενα του νομικού σύμβουλου της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη των ετών 1963-1979, σχετικά με τις απαλλοτριώσεις και τις δίκες με τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή που εγκαταστάθηκε η εταιρεία. Επίσης «Καθολικόν» και 1 φάκ. «Συγχώνευσης Εταιρειών Συγκροτήματος», καθώς και πληρεξούσια εκπροσώπησης εταιρειών. Επιπλέον υπάρχει 1 φάκελος με αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της ΕSSO PAPPAS μερικά από τα οποία υπογράφει ο Thomas A. Pappas, 1963-1970. (ΑΤΑΞ).

 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α.B.E.: 303

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.14.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1925-1935

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 13 Καταστάσεις με ονόματα Θεσσαλονικέων ζαχαροπλαστών και 1 πρωτόκολλο της συντεχνίας τους ετών 1926-1932.

 

ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Α.B.E.: 303

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.15.01   

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1952-1953

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2 Φάκελοι με 54 έγγραφα και 51 έγγραφα συνδικαλιστικού περιεχομένου (φακ Α+Β) (ΑΤΑΞ)

 

ΚΟΝΤΟΥ Χ., ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

A.B.E.: 198

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.10.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1910-1979

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: A. Αρχείο των επιχειρήσεων: α. Αλληλογραφία και σχεδιαγράμματα της περιοχής Τσέκρι Γιαννιτσών. β. Λογαριασμοί & Βιβλία ταμείου. γ. Συμβάσεις εκμίσθωσης γης. δ. Σχεδιαγράμματα εκκοκκιστηρίου βάμβακος. Β. Προσωπικό αρχείο του Χ. Κοντού: α. Έγγραφα για δικαστικές υποθέσεις. β. Μισθωτήρια κατοικιών, αποδείξεις πληρωμής. Αρχείο του υπαλλήλου της Ε.Β.Ζ:.α. Αποκόμματα εφημερίδων για την αξιολόγηση υπαλλήλων. β. Γνωμοδοτήσεις για εργασιακά θέματα. γ. Κανονισμός εργασίας της Ε.Β.Ζ. (ΤΑΞ)

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

A.B.E.: 141

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.5.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1888-1935

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 2 φάκελοι & 2 Βιβλία ετών 1888-1935 (ΑΤΑΞ).

 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ

A.B.E.: 195

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.9.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1911-1951

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αίτηση για χορήγηση άδειας του κυλινδρόμυλου, προσφυγές στα δικαστήρια για τη λειτουργία του, συμφωνητικά, τίτλοι ιδιοκτησίας (ΤΑΞ)

 

ΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

A.B.E.: 76

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.2.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1880-1950

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 78 Βιβλία & Κατάστιχα ετών 1880-1935 και περίπου 1000 επιστολές ετών 1930-1950 (ΤΑΞ)

 

ΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

A.B.E.: 114

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.2.02  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1874-1920

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περί τις 3000 εμπορικές επιστολές (487 αρχειακές ενότητες) προς Ελλάδα και εξωτερικό. (ΤΑΞ)

 

ΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

A.B.E.: 198

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.2.03  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1874-1920

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 3 φάκελοι με λυτά έγγραφα εμπορικής αλληλογραφίας και 1 φάκελος με τηλεγραφήματα (ΤΑΞ)

 

ΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

A.B.E.: 213

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.2.04  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1874-1964

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αρχείο Κ.Α. Μαύρου: 4 φάκελοι με εισερχόμενη εμπορική αλληλογραφία + 2. Πρόχειρα  Α.Φ. Μαύρου ετών 1878-1881. Βιβλίο εισαγωγών-εξαγωγών1889  Α.Φ. Μαύρου.

(ΤΑΞ)

 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

A.B.E.: 194

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.8.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1936-1962

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αλληλογραφία, αιτήσεις για χορήγηση άδειας για εκμετάλλευση μεταλλειούχων χώρων στις κοινότητες Φυτιάς, Αρκουδοχωρίου, Χωροπανίου, Πανοράματος, Γραδεμπορίου, Ωραιοκάστρου, Διχαλεύρης, Κωστοχωρίου Μαρούσας, Πευκωτού, Σκοτεινών των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας. Σχεδιαγράμματα των χώρων αυτών, χημικές αναλύσεις μεταλλεύματος. Αλληλογραφία του Μεταλλευτικού Συνδέσμου Β.Ε., νόμοι και σχέδια νόμων για μεταλλευτικές έρευνες. (ΤΑΞ).

 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

A.B.E.: 195

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.8.02  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1935-1955

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Χάρτης της περιοχής των μεταλλείων, άδεια για εκμετάλλευση, έγγραφα εκμίσθωσης αυτών, συμφωνητικά μισθώσεων, αλληλογραφία. Το αρχείο ανήκε σε μια ευρύτερη συλλογή, η οποία αγοράστηκε με την επωνυμία Εφεδρούπολις    (ΤΑΞ)

 

ΜΟΔΙΑΝΟ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

A.B.E.: 145

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.18.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1890-1965

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 25 φάκελοι με έγγραφα των επιχειρήσεων Ερρίκου Μοδιάνο (ΤΑΞ)

 

ΜΟΔΙΑΝΟ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

A.B.E.: 194

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.18.02  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1933-1955

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 17 φάκελοι με αλληλογραφία, τιμολόγια κλπ των επιχειρήσεων Ερρ. Μοδιάνο και Ερρ. Μοδιάνο- Χ. Κοντού (ΤΑΞ)

 

NESTLÉ ΒΟΛΟΥ

A.B.E.: 121

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.1.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής:1931-1945

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 13 φάκελοι και 6 βιβλία της επιχείρησης. Αλληλογραφία, Βιβλίον Καθολικόν, Βιβλίον Ταμείου, Βιβλίον Εκτελωνίσεων κ.ά. (ΤΑΞ)

 

ΥΦΑΝΕΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

A.B.E.: 259

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.17.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1934-1947

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πέντε φάκελοι με αρχειακό υλικό και τρία χειρόγραφα βιβλία φορτώσεων, παραλαβής και εξόδων γραφείου (ΑΤΑΞ)     

 

ΦΙΞ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

A.B.E.: 143

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.4.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1960-1976

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 210 κιβώτια, δέσμες, σάκκοι. ΑΤΑΞ.

 

ΦΙΞ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

A.B.E.: 147

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.4.02  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1960-1977

    Είδος Εισαγωγής:  ΑΓΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 27 δέματα  και 21 κιβώτια ετών 1960-77.  1.Τιμολόγια πωλήσεων 2.Καρτέλες πελατών Βορείου Ελλάδος. 3.Πρώτες ύλες. 4.Παραγωγή (προϊόντα, διακίνηση, κίνηση αποθηκών). 5.Φάκελοι Διοικητικού. 6.Αλληλογραφία Υποκαταστήματος Θεσ/νίκης με Κεντρικό Αθηνών και αντιπροσώπους επαρχιών. 7.Μηχανήματα-Εξοπλισμός. 8.Ασφαλιστικά Ταμεία-Εφορία.

 

ΦΙΞ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

A.B.E.: 155

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.4.03  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1960-1977

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υλικό εργοστασίου ΦΙΞ, τεχνικών Υπηρεσιών, Χημείου (ΑΤΑΞ)

 

ΦΙΞ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

A.B.E.: 259

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.4.04  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1950-1970

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επτά χαρτοκιβώτια με χαρτώο υλικό. Το ένα από αυτά με σχέδια των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 37 περίπου κώδικες και πολλοί φάκελοι. (ΑΤΑΞ)                                

 

ΦΛΟΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

A.B.E.: 112

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.3.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1945-1982

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 δέσμη λυτών εγγράφων

 

ΦΛΟΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

A.B.E.: 137

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.3.02  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής: 1944

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 δέσμη λυτών εγγράφων (ΑΤΑΞ)

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠ., ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ

A.B.E.: 155

Α.Ε.Ε.: ΕΠΙΧ.6.01  

Περιληπτική χρονολογία συλλογής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 Φάκ. (μετοχές Επ. Χαριλάου Α.Ε.) (ΤΑΞ)