Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς - επιμορφωτικούς σκοπούς σε συνεργασία με φορείς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

Επισκέψεις
Μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση της υπηρεσίας, υπάρχει η δυνατότητα οργανωμένης επίσκεψης εκπαιδευτικού - μορφωτικού χαρακτήρα στους χώρους και την έκθεση αρχειακού υλικού.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


Πρακτική άσκηση φοιτητών

Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε συμφωνία με την Επιτροπή Ερευνών και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου, πραγματοποίησαν στο Ι.Α.Μ. την τρίμηνη πρακτική τους άσκηση εννέα τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές κατά τη διάρκεια της θερινής διακοπής μαθημάτων κατά την περίοδο 1996-1999, υπό την εποπτεία των Αρχειονόμων της υπηρεσίας.
Στα πλαίσια συνεργασίας με το Πολιτιστικό Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν στο Ι.Α.Μ. την τρίμηνη πρακτική τους άσκηση οκτώ απόφοιτοι του Τμήματος "Τεχνικών συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού" υπό την εποπτεία των Συντηρητών της υπηρεσίας.
Στα πλαίσια συνεργασίας με το Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (Ανατόλια) απασχολήθηκαν επί ένα εξάμηνο 4 σπουδάστριες με σκοπό την εξοικείωση με τη διαχείριση αρχείων από μια κρατική μονάδα.
Ύστερα από αίτημα των ΙΕΚ της πόλης, διατέθηκαν οι εγκαταστάσεις του συντηρητηρίου του Ι.Α.Μ. για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην πρακτική των αποφοίτων των Τμημάτων συντήρησης και βιβλιοδεσίας για την αναγνώριση του πτυχίου τους.

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Κατά την τελευταία πενταετία, περισσότεροι από είκοσι σπουδαστές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν την πτυχιακή τους εργασία επεξεργαζόμενοι αρχειακό υλικό του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημοσιεύσεις- Εκδόσεις
Συνέδρια
Εκθέσεις αρχειακού υλικού
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Ποικίλες εκδηλώσεις
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


 

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)