Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Νέστωρ Μπαμίδης: επιμέλεια. Θεσσαλονίκη, 2003, σ. 143. Κείμενα στην ελληνική και αγγλική.14 φωτογραφίες εκτός κειμένου

Απομαγνητοφωνημένη παρουσίαση των εισηγήσεων και συζητήσεων που έγιναν στα πλαίσια της Διεθνούς Στρογγυλής Τράπεζας για τα αρχεία, η οποία διοργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στις 12 και 13 Ιουνίου 2002.
Οι ευρωπαίοι εισηγητές (Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία) κατέθεσαν τις εμπειρίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος στις χώρες τους. Από ελληνικής πλευράς παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση και οι απόψεις αρχειονόμων, ιστορικών, νομικών και πληροφορικών για το ζήτημα.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΧΧV CITRA
Νέστωρ Μπαμίδης: επιμέλεια. Θεσσαλονίκη, 2002. σ. 96

Παρουσίαση των εργασιών της 35ης Διεθνούς Στρογγυλής Τράπεζας των αρχείων (CITRA) που πραγματοποιήθηκε στο Ρέυκγιαβικ της Ισλανδίας στις 9-13 Οκτωβρίου 2001, στην οποία τα Γενικά Αρχεία του Κράτους εκπροσώπησε ο διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας. Η επιμέρους θεματολογία είχε δύο βασικούς άξονες:
τη στρατηγική και πρακτική προσκτήσεων και επιλογών των δημόσιων Αρχείων και
τη μνήμη της κοινωνίας μέσα από τα αρχεία προσώπων, σωματείων, εμπορικών επιχειρήσεων και τα προφορικά αρχεία.
Η έκδοση περιλαμβάνει έκθεση των εργασιών της ετήσιας συνέλευσης των αντιπροσώπων καθώς και διαφόρων επιτροπών του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημοσιεύσεις- Εκδόσεις
Συνέδρια
Εκθέσεις αρχειακού υλικού
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Ποικίλες εκδηλώσεις
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


 

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)